I.Q.F.蔓越莓 Cranberry 1kg/包

*水果農場實際拍攝 
*水果農場實際拍攝
原價 : 新台幣$ 380
會員價 : 新台幣$300
 
規格 原價 會員價
KG/箱 電洽  
1 KG/包 400 300
 
 
 
  
 
 
蔓越莓,又稱蔓越橘、小紅莓,英文名(Cranberry),
 
 
含豐富的抗氧化物質,花青素,單寧酸,檞黃素,熊果素,兒茶素,奎寧酸。
 
 
 
 
包裝方式 : (1KG/包)(18.14 KG/箱) 保存方式 : 冷凍-18度
食用方式 : 莓果急速冷凍時已洗滌,可直接食用。